| by david | No comments

איך יוכלו קרנות פילנתרופיה לסייע לעמותות בתקופת הקורונה?

תקופת הקורונה פגעה בהרבה אנשים מבחינה בריאותית, אבל אין שום ספק כי ברחבי העולם וגם כאן אצלנו במדינת ישראל, הפגיעה המשמעותית ביותר היא בהיבט הכלכלי. אם נשים רגע בצד את העובדים השכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת ואת העסקים שנפגעו במידה משמעותית, נראה כי עמותות רבות שבשגרה פועלות על מנת לסייע לאנשים בתחומים שונים, סבלו מחוסר […]

Read More