| by david | No comments

לקויות למידה והקלות בבחינות – מי זכאי ואיך זה עובד?

אם אתם חושבים שיש לכם לקות למידה שמקשה עליכם בבחינות כמו בגרות באנגלית ולא מאפשרת לכם למצות את הפוטנציאל שלכם עד תום, אז ישנו סיכוי שאתם זכאים להקלה בבחינות. כדי לדעת האם אתם זכאים להקלות כאלה ואחרות, תוכלו לגשת למכון מיוחד שייבחן את הכישורים הקוגניטיביים שלכם. לאחר שתערכו את הבדיקות בנושא ותבדקו האם אתם זכאים […]

Read More