| by david | No comments

מנהל שיווק דיגיטלי: מה תפקידו

אחד השינויים המשמעותיים ביותר בתחום של שיווק ופרסום בעשרים השנה האחרונות, הוא כל הנושא של מעבר מפרסום ושיווק בכלי תקשורת מסורתיים, קרי רדיו וטלוויזיה, לפרסום ושיווק בכלי תקשורת דיגיטליים, קרי אינטרנט.  אנחנו יכולים למצוא יותר ויותר חברות, עסקים, רשויות ומוסדות, מפרסמים דרך אתרי אינטרנט, גוגל, רשתות חברתיות, אפליקציות, סרטונים ואמצעים דיגיטליים אחרים. המעבר הזה הוא […]

Read More