| by david | No comments

לימוד JavaScript לנוער – על היתרונות של ג'אווהסקריפט

אומרים שאף פעם לא מאוחר מדי ללמוד דברים חדשים. אבל במציאות טכנולוגית כל כך, אפשר לומר ההפך – אף פעם לא מוקדם מדי להיחשף לשפות תכנות מובילות. יש כל כך הרבה יתרונות כשמתחילים לימוד JavaScript לנוער, אז בלי הקדמות נוספות, ניגש לעניין.  השפה המובילה של האינטרנט  את הרשימה של היתרונות של ג'אווהסקריפט אפשר להתחיל בדבר […]

Read More