| by david | No comments

הכינו את כלי הכתיבה: איך חוזרים לבית הספר בצל הקורונה?

החודש, בצל הקורונה, התלמידים חזרו לבתי הספר והתיכונים, זאת לצד הנחיות משרד הבריאות. חלק מן התלמידים מגיעים לבתי הספר מידי יום, ואילו חלקם לומדים מהבית באמצעות האינטרנט. כיצד חוזרים לבית הספר בימי משבר קורונה? מאמר בנושא. הצטיידו בהתאם בין אם הילדים לומדים מהבית ובין אם מגיעים לבית הספר – חשוב להצטייד בכל הציוד החיוני ללימודים. […]

Read More