| by david | No comments

שיווק רשתי לעומת שיווק שותפים

שיווק רשתי ושיווק שותפים הם מושגים מאוד נפוצים בעולם האינטרנט. לא מעט אנשים נוטים להתבלבל בין שיווק רשתי לבין שיווק שותפים. חשוב לדעת שלא מדובר בשיטת שיווק זהה, אלא ב2 שיטות שיווק שונות לחלוטין. כאשר מדובר על שיווק רשתי, המטרה היא בעצם לגייס עוד אנשים לחברה אשר האדם עובד איתה ובעצם לעבוד בשיטת הפירמידה. בשיווק […]

Read More