| by david | No comments

מטמיע פריוריטי – קווים לדמותו

היום כבר לא ניתן למצוא כמעט שום חברה, עסק או ארגון שלא משתמשים במערכת ERP כדי לנהל את משאבי הארגון שלהם. זוהי הדרך האולטימטיבית לשלוט ולבקר על כל התהליכים השונים שמתרחשים בתוך הארגון בכל רגע נתון. ללא מערכת ניהול מידע ומשאבים, לא ניתן כלל לקבל החלטות מושכלות שיובילו את הארגון לתהליכים יעילים ורווחיים יותר. לכן […]

Read More